Saturday, November 26, 2022

8:30 AM Marina Studio Ride Muhala 45 mins
9:30 AM Marina Studio Ride Lindsey 45 mins
10:30 AM Marina Studio Ride Megan 45 mins
10:30 AM Marina Studio Destroyer Cycle and HIIT Megan / Daigi - Ann 90 Minutes
11:30 AM Marina Studio Ride Lindsey 45 mins